Dziś jest Wtorek, 22. Sierpnia, 2017 r.
Z kwiatami do: Cezarego, Marii, Tymoteusza, Zygfryda  

Bursa
Ośrodek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Podanie o przyjęcie do Bursy
Podanie o przyjęcie do ośrodka
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyjątki)
Mapa
Kontakt
Noclegi

Ogłoszenie !!!

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

Raport z zewnętrznej ewaluacji problemowej Bursy.

W dniach od 24 kwietnia 2015 do 1 lipca 2015roku w Bursie Szkolnej Dolnośląskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło zewnętrzną ewaluację problemową dotyczącą funkcjonowania Bursy w zakresie wymagań :

1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki.

2. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania Bursy w wyznaczonych obszarach przez: badania ankietowe i rozmowy, jakie wizytatorzy przeprowadzali z wychowawcami, nauczycielami, specjalistami, wychowankami, , rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących z Bursą, ale też własne wnioski wizytatorów podczas obserwowanych zajęć i obserwacji placówki.

Z przeprowadzonej ewaluacji sporządzono raport, w którym określono na jakim poziomie realizowane jest każde wymaganie.

Z dumą informuję, że nasza Bursa pierwszy badany obszar realizuje na najwyższym – bardzo wysokim poziomie – „A” , natomiast drugi badany obszar na wysokim poziomie – „B” .

Każdy zainteresowany może zapoznać się z „Raportem z ewaluacji problemowej” na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty

Wszystkim uczestniczącym w procesie ewaluacji zewnętrznej: wychowawcom i wszystkim pracownikom Bursy, wychowankom , rodzicom, partnerom - serdecznie dziękuję za podjęcie trudu uczestnictwa w tym wydarzeniu.

A całej społeczności placówki gratuluję tak wspaniałego rezultatu, będącego wynikiem naszej codziennej, sumiennej pracy, wzajemnego zrozumienia, ale też rozumienia praw i obowiązków, szacunku, tolerancji i codziennej sympatii.

Dyrektor Bursy – Iwona Loranc – Leśniak

Wrocław, 1 lipca 2015r.


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV