Dzi¶ jest Wtorek, 20. Listopada, 2018 r.
Z kwiatami do: Anatola, Feliksy, Oktawiusza, Sedzimira  

ADEPT
Bursa
O¶rodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Podanie o przyjęcie do o¶rodka
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyj±tki)
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Ogłoszenie !!!

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

I. Kryteria przyjęcia nowych wychowanków do Bursy na kolejny rok szkolny:

1. Ustalony przez Stowarzyszenie "ADEPT" limit miejsc dla danej szkoły.

2. Odległość szkoły od Bursy.

3. Odległość Bursy od miejsca stałego zamieszkania ucznia, gwarantująca możliwość współpracy placówki z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawowaniu opieki i wychowania.

4. Wysoka ocena zachowania, wybitne osiągnięcia dydaktyczne, społeczne, wolontariat.

5. Sytuacja rodzinna.

6. Utrudniony dojazd , pomimo niewielkiej odległości miejsca zamieszkania od Wrocławia.

II. Kryteria przyjęcia nowych wychowanków do Ośrodka na kolejny rok szkolny:

Wszyscy uczniowie spełniający kryteria przyjęcia do Ośrodka zostaną przyjęci (zobacz zakładkę "Ośrodek").


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV