Dziś jest Piątek, 24. Maja, 2019 r.
Z kwiatami do: Elstery, Joanny, Milana, Zuzanny  

ADEPT
Bursa
Ośrodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Podanie o przyjęcie do ośrodka
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyjątki)
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Ogłoszenie !!!

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

     1. Wysokość opłat za zakwaterowanie w Bursie wnoszonych przez mieszkańców ze szkół średnich i gimnazjalnych zależy od kosztów utrzymania miejsca, zakresu i rodzaju zapewnionej opieki powiązanych z wielkością grupy wychowawczej i liczebnością miejsc w pokoju. Prócz opłaty za pobyt wykupuje się wyżywienie.

     2. Opłata za pokój w Bursie od 1.09.2018r
pokój 2-osobowy - cena 350zł. piętro I-IV, ***
pokój 2-osobowy - cena 320zł. piętro V/dziewczęta, ***
pokój 3-osobowy - cena 300zł ***
pokój 4-osobowy - cena 250zł. ***
*** Uczniowie klas 7, 8 szkoły podstawowej i gimnazjum płacą za pokoje 100 zł więcej tj.
pokój 4 os. - cena 350,00zł
pokój 3 os. - cena 400,00zł
pokój 2 os. - cena 450,00zł
     3. BURSA i OśRODEK pobiera wpisowe w wysokości 200 zl, od nowo przyjmowanych uczniów, którego nie zwraca w przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca.

     4. Od wychowanków starających się o przyjęcie w kolejnym roku szkolnym pobieramy zaliczkę na poczet opłaty za wrzesień w wysokości 100 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca.

     5. Wychowankowie Ośrodka uczęszczający do szkół gimnazjalnych i średnich dla młodzieży niedosłyszącej wnoszą opłaty za wszystkie świadczenia, z których korzysta wychowanek w wysokości 250zł miesięcznie.

     6. Opłaty za pobyt w placówce wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca (z wyłączeniem miesiąca zakwaterowania w placówce - opłata za pierwszy miesiąc wnoszona jest przy wprowadzaniu się do placówki).


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV